NOVOTA ART REALIZOVANÉ PRÁCE

Katalóg realizovaných prác

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing dolor elit. Pellentesque diam sem, hendrerit ut faucibus sit amet, bibendum vel lacus. Nunc magna sed
mouse scrol_a

2001

Hotel Carlton - Zrkadlová sála

Hotel Carlton, Hviezdoslavovo námestie, Bratislava.

 Komplexná tvorba celej miestnosti v roku 2001, pohľad na stropnú klenbu, detail a celkový pohľad do interiéru.

1/25
mouse scrol_a

2001

Palugyayov neorenesančný palác

Pražská ulica č.1, Bratislava.

Komplexná obnova fasády v r. 2001- 2002, Renovácia sochárskej výzdoby. Celkový pohľad a detaily

2/25
mouse scrol_a

2006

Hotel Thermia Palace

Kúpeľný ostrov, Piešťany

Komplexná obnova uličných fasád a nádvoria. Reštaurovanie sochárskej výzdoby a  interiérov.

3/25
mouse scrol_a

2017

Zámocký Hotel Galicia Nueva

Zámocká ul. 7, Halič

Nanovo navrhnutá a vytvorená vyrezávaná brána v barokovom štýle

4/25
mouse scrol_a

1986

Františkánsky kostol, Gotická kaplnka svätého Jána Evanjelistu

Františkánske námestie 1, Bratislava

Renovácia celej kaplnky v roku 1986,  bolo nanovo vytvorených päť sôch a oltár v kaplnke podľa originálu.

Obnova barokového priečelia v roku 1986. Vytvorenie  exaktných kópií dvoch barokových sôch.

5/25
mouse scrol_a

2015

Univerzita Komenského

Vajanského nábrežie, Bratislava

Komplexná obnova fasády, vchodov, renovácia a výroba chýbajúcich starogréckych helmíc

5/25
mouse scrol_a

2008 - 2009

Palác Motešických

Gorkého 210/5, Bratislava

Komplexná obnova fasád a nádvoria, komplexná obnova pouličného priečelia 

Vytvorenie nového rímsovania a celkového dekoratívneho systému fasády podľa originálu

5/25
mouse scrol_a

2000-2001

Grossmanov dom

Šafárikovo námestie č.4, Bratislava

Komplexná obnova fasád a nádvoria, nanovo vytvorená sochárska výzdoba podľa originálu 

5/25
mouse scrol_a

1995

Grasalkovičov palác

Prezidentský palác, Bratislava

Novovytvorené 2 kusy barokových zlátených pecí, vytvorené presne podľa fotografie

Obnovené barokové pozlátené rímsovanie a obloženie

5/25
mouse scrol_a

1989

Jezuitský kostol

Františkánske námestie, Bratislava

Novovytvorené vyrezávané vchodové dubové brány, podľa dochovanej  dokumentácie a  odhalených pôdorysov rezieb na pôvodnom telese 

5/25
mouse scrol_a

2016

Neogotický kaštieľ Esterházy v Galante

Parková 760, Galanta

Obnova neogotickej kovanej brány z polovice 19. storočia

5/25
mouse scrol_a

2016

Bytový dom Dunajská 39

Dunajská ul. 39, Bratislava

Komplexná obnova fasády s vytvorením rímsovej výzdoby

5/25
mouse scrol_a

2016

Bytový dom Štúrova 12

Štúrova ul. 12, Bratislava

Komplexná obnova fasády so štukovou výzdobou, obnova kovaných zábradlí a obnova vstupnej kovanej brány,  bol vytvorený odvetraný sokel v tvare podľa pôvodného osadenia

5/25
mouse scrol_a

2016

Bývalá Rakúsko-Uhorská banka

Štúrova ul. 6, Bratislava

Komplexná obnova fasád, podstrešnej drevenej rímsy, kovaných prvkov a vstupnej brány.

Vytvorenie alegorických postáv, kópií odliatkov sochárskej výzdoby

5/25
mouse scrol_a

2016

Dóm sv. Martina

Dóm sv Martina, Bratislava

Komplexná obnova fasád, historických omietok

5/25
mouse scrol_a

2016

Neogotický kaštieľ Esterházy v Galante

Parková 760, Galanta

Obnova neogotickej kovanej brány z polovice 19. storočia

5/25
mouse scrol_a

2016

Neogotický kaštieľ Esterházy v Galante

Parková 760, Galanta

Obnova neogotickej kovanej brány z polovice 19. storočia