skenovanie • model • cnc výroba

Drevené sochy

Naše vyrezávané sochy sú v predaji na objednávku priamo v partnerských skenovacích zariadeniach. Sochy vyrábame v rôznych rozmeroch, od 30 cm po nadživotnú veľkosť.

skenovanie • model • cnc výroba

Výroba drevených vyrezávaných sôch

Naša firma využíva najmodernejšie technológie pre výrobu drevených a odlievaných skulptúr. Skenovanie objektov zabezpečujeme s využitím 3D skenera ARTEC EVA. Ľudské postavy, zvieratá a objekty skenujeme v spolupráci so skenerom v Šamoríne, ktorý disponuje komplexnou technológiou pre 3D záznam. Tieto naskenované modely následne upravujeme v našom dizajnovom štúdiu a uskutočňujeme ich prípravu pre CNC program. Drevo, z ktorého sú vyhotovené, vyberáme s veľkou starostlivosťou s prihliadnutím na výsledný charakter diela. Pracujeme s viacerými druhmi drevín. Dub, mahagón, čerešňa, exotické dreviny, ktoré podľa potreby prepájame a lepíme k sebe. Takto pripravený korpus následne obrábame na 5-osom CNC a ručne umelecko-remeselne a rezbársky dopracujeme. Nasleduje povrchová úprava leštením, lakovaním, patinovaním, ručnou maľbou či grafikou na drevo.

Výroba sôch z kompozitného materiálu

Divadelné scény, postavy a scény do zábavných parkov a obchodných domov, interiérové kulisy

Pre tieto účely vyrábame sochy z polystyrénu pokrytého vrstvou laminátu a ďalšími materiálmi potrebnými pre vytvorenie dokonalého efektu. Povrchová úprava dodáva týmto objektom a sochám nezameniteľný charakter a vytvára potrebnú atmosféru. Tieto scény sú pre svoju jednoduchú montáž a inštaláciu vhodné pre sezónne riešenia, ale tak isto pre trvalé inštalácie dekoratívneho typu.

skenovanie • model • cnc výroba

Skenovanie historických artefaktov

Po zoskenovaní sochy spracujeme jej skeny v 3D programe a uspôsobíme pre výrobu inverznej formy v kompozitnom materiáli alebo priamo v dreve CNC strojom. Z inverzných foriem následne vytvárame odliatky v rôznych materiáloch ako umelý kameň, umelý mramor, sadra, živicové materiály. Naša 3D knižnica disponuje obsiahlymi naskenovanými muzeálnymi prvkami, ktoré ďalej zakomponovávame a premietame do nových dizajnov a funkčných prvkov interiéru či exteriéru. Zároveň ich takto uchovávame pre ďalšie generácie. Vytvárame kópie prvkov nášho kultúrneho dedičstva. Mnoho historických artefaktov musí byť uchovávaných z dôvodu poškodenia v depozitároch a aj vďaka našej práci si nachádzajú znova miesto vo verejne dostupných priestoroch.