Detaily projektu

  • Projekt Zámocký Hotel Galicia Nueva
  • Kategória Brány
  • Miesto Halič, Slovensko
  • Rok realizácie 2017

Vstupná dubová brána

Luxusný zámocký hotel Galicia  Nueva v Haliči,   návrh a realizácia v štýle areálu. Zámok je  Národná kultúrna pamiatka.

 Pôvodne renesančný protiturecký opevnený hrad na mieste stredovekej pevnosti bol v 60. rokoch 18. storočia barokovou prestavbou premenený  zámok podľa projektov  staviteľa A. Meyerhofera.  V roku 2016  bol zámok  otvorený po náročnej premene na luxusný hotelový komplex  Galicia Nueva. Pretože sa pôvodná brána nezachovala,  f. NOVOTA ART  navrhla a realizovala   osobitné riešenie v súlade so štýlom areálu. Inšpirovali  sa typológiou monumentálnych barokových palácových brán a pre konkrétne miesto vytvorili štýlovú dubovú bránu z dreva dovezeného zo stredomorskej oblasti.

Realizácia

Brána bola realizovaná z dubového dreva s konzervovaním a povrchovou úpravou v prírodnom tóne. Vznikla na základe  presne vypracovaného grafického a priestorového návrhu f. NOVOTA ART.  Proporcie  boli dané  monumentálnym architektonickým portálom pôvodného vstupu do areálu. Brána má trojdielne  členenie, v strede je   samostatný vstup dverami. Základnú štruktúru vytvárajú vertikálne prvky v podobe pilastrov stredného vstupu (dverí), stredová krycia lišta brány a horný  zasklený svetlík.  Brána má dynamické členenie  s typickými barokovými  konkávno-konvexnými líniami.  Výrazným plastickým  prvkom je  vypuklý dynamický sokel a rokoková ornamentika  so štýlovými  prvkami v tvare C, s motívom mušlí a  vegetatívnymi reliéfnymi motívmi.  Prepracovaná ornamentika je výsledkom  vysoko hodnotnej ručnej rezbárskej finalizácie.    Brána má  trojitý kovaný závesný systém, ktorý tvarovo vychádza z dobových analógií. Ukončenie rokajových motívov  závesov má lesklé mosadzné špičky, v súlade s ostatnými mosadznými prvkami brány v štýle rokoka.