Detaily projektu

  • Projekt Hotel Thermia Palace
  • Kategória Exteriér, interiér
  • Miesto Kúpeľný ostrov, Piešťany
  • Rok realizácie 2006

Hotel Thermia Palace

THERMIA PALACE, kúpeľný hotelový komplex v Piešťanoch,  umelecko-remeselná obnova exteriéru  architektúry a obnova   schodiskových súčastí interiéru. Národná kultúrna pamiatka.

Thermia Palace,  rozsiahly kúpeľný hotelový komplex bol postavený v r. 1909 -1912,  projekt budapeštianskeho ateliéru H. Böhm a Armin Hegedűs.   Exteriér architektúry je zložitý komplex hmôt v asymetrickom rytme, s bohato riešenou profiláciou, s výrazným predsunutým portálom. Celok  v štýle secesie a art-deco Charakteristickým znakom je široké spektrum použitých materiálov a štruktúr, omietky, kameň, umelý kameň, štuko, keramika,  drevo, sadra, kovy, farby…

Realizácia

Exteriér  vykazoval pred obnovou  fasád výrazné poškodenie  povrchov až do hĺbky. Architektonické štruktúry a detaily sa rozpadali a  zanikali pod nánosmi akrylátových náterov z poslednej opravy . Firma NOVOTA ART  obnovila všetky  omietkové súčasti fasád v pôvodnej  štruktúre. Štukové  a sadrové prvky, aj figurálne reliéfy boli očistené, poškodené časti domodelované, miestami s použitím odlievania do formy. Všetky materiály z kovu  boli  obnovené. Kamenný obklad v štýle kyklopského muriva bol očistené, reštaurovaný. Osobitne náročná bola obnova deštruovanej balustrády z terazza. Časti boli obnovené,  doplnené podľa originálu. Všetky drevené  prvky odborne ošetrené. Rovnaké postupy boli realizované aj v interiéri, pri obnove schodísk. Pri obnove boli použité certifikované materiály systému KEIM. Práce vyžadovali špecifický reštaurátorský umelecko-remeselný  postup, v záujme ochrany originálnych súčastí fasád a autentického výrazu celku aj detailov. Výsledok obnovy fasád je v súlade so zámerom funkčnej a estetickej rekonštrukcie pamiatkovo chráneného objektu.

Schodiská

Štukové a sádrové prvky

Fasáda