Detaily projektu

  • Projekt Bytový dom
  • Kategória Exteriér
  • Miesto Štúrova 12
    Bratislava
  • Rok realizácie 2017-2019

Bytový dom, Štúrova 12

Meštiansky dom z roku 1903 v netradičnom secesnom štýle s motívmi z folklórnych vzorov, v náročnom umelecko-remeselnom riešení. Národná kultúrna pamiatka.

Dvojposchodový dom s arkierom na nároží Štúrovej a Tallerovej ulice si dala postaviť rodina Gestetnerovcov podľa projektu  architektov z Budapešti. Marcell Komor a Dezsö Jakab  vytvorili extravagantný secesný štýl, v ktorom  využili archaické folklórne inšpirácie z celého územia bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie. Uplatnil sa v členení fasád, v štruktúrach a rastroch omietok, v motívoch štukových ornamentov,  aj na  kovových mrežových detailoch.  Fasáda domu je jedinečná v našom prostredí a výtvarné paralely od autorov nájdeme iba na náročných architektúrach  na území dnešného Maďarska, Slovinska a Rumunska.

Pamiatkový výskum fasád: NOVOTA ART a kol., 2017

Realizácia

Devastovaná fasáda z početnými hrubými opravami bola očistená od nánosov farieb a omietok, až po odkrytie pôvodných štruktúr a rastrov.  Charakter omietok bol obnovený v pôvodnom výraze.  Rímsy, zvlnené štukové členenie, profilované rámovanie okien, dekoratívne ornamentálne vlysy boli rekonštruované v pôvodných profiloch. Zvláštne  kovové prvky, so symbolickou ornamentikou boli citlivo obnovené. Bol vytvorený odvetraný sokel uličných fasád a rekonštruované dvorové fasády.   Obnova autentického farebného riešenia v podľa originálu bola realizovaná materiálmi KEIM , ručnou výmaľbou vzhľadom na výtvarnú náročnosť.