Detaily projektu

  • Projekt Bytový dom
  • Kategória Exteriér
  • Miesto Moskovská ulica 12
    Bratislava
  • Rok realizácie 2010

Bytový dom Moskovská ulica 12​

Architektúra  z doby okolo 1915. Pamiatková obnova fasád 2010.

Dom s pôdorysom k tvare U vznikol v čase, keď na začiatku dvadsiateho storočia  vznikajú na predmestských parcelách Bratislavy nové ulice so súvislou zástavbou. Fasády sú syntézou neskorej eklektiky a secesie. Dom má tri nadzemné podlažia. Fasáda má jemný štrukturálny povrch, nad oknami prízemia je vlys s reliéfnym motívom: listy stromu gaštana, gaštanové plody a kvety. Nad oknami 2 poschodia je motív vavrínového venca. Vstupný portál  je secesný, mreže majú motív pávieho chvosta a rastlinnej dekorácie.

Realizácia

Fasáda bola pred obnovou výrazne poškodená poveternostnými podmienkami a neodbornými opravnými zásahmi.  Cieľom obnovy bolo zrekonštruovať všetky súčasti fasád, obnoviť charakter omietok, obnoviť  pôvodnú profiláciu okenných šambrán, rímsy, soklovú časť  a dekoratívne reliéfne prvky v plnom rozsahu podľa slohového výrazu originálu.  V zmysle výskumu farebnosti fasád bola obnovená  autentická farebnosť v dvoch tónoch olivovej zelenej a svetlej okrovej na základe farebnej škály KEIM. Bol obnovený aj vstupný  portál  v pôvodnom secesnom charaktere.