Nárožný dvojposchodový bytový dom, Dunajská ulica v Bratislave, z roku 1896, s novou nadstavbou . Fasády v štýle eklektiky. Národná kultúrna pamiatka.

Budapešť, Lisznyai ul. 27, poschodová vila v exkluzívnej lokalite, s autentickými kópiami renesančných architektonických a dekoratívnych článkov. Súčasná rekonštrukcia , kamenné kópie špecializovanou CNC výrobou.

Bytový dom ulica 29. augusta. Architektúra s vysokým bytovým štandardom z 20. rokov 20. storočia s fasádou v modernom dekoratívnom štýle kubizmu. Národná kultúrna pamiatka.

We Offer Financial Strategies & Superior Services