Prehrať video

Novota Art

Obnova kultúrneho dedičstva a reštaurátorské práce

Svojbytnosť a neopakovateľnosť pamiatok Bratislavy a predovšetkým záujem o ich kvalitnú záchranu tvorí priestor v ktorom sa odohráva všestranná činnosť firmy NOVOTA ART.  Naša spoločnosť bola založená v novembri 1989 a tvoria ju pracovníci, ktorí sa zamerali na reštaurovanie umelecko-remeselných súčastí historických architektúr v exteriéri a v interiéri. Tomuto smerovaniu predchádzala i činnosť zakladateľov firmy NOVOTA ART v predošlých rokoch v súvislosti s obnovou významných pamiatok na Slovensku.

Firma NOVOTA ART bazíruje na kvalitnom spracovaní, ako aj na použití kvalitných špecializovaných materiálov. Naša spoločnosť spracováva nielen štandardné požiadavky, ale aj atypické zadania, ktoré vyžadujú osobitý prístup. Výsadou firmy je pracovať na vysokej profesionálnej úrovni, s dodržaním náročnosti pamiatkového prostredia a požiadaviek investora. Naša firma je viacnásobným držiteľom prestížneho ocenenia inštitúcie Baumit ako Top firma v oblasti sanácií historických budov na Slovensku.

Služby

Služby v oblasti Pamiatkovej obnovy

We are working primarily in and around London and the Home Counties, on schemes that range from small intimate spaces to large projects.

Obnova historických budov a národných kultúrnych pamiatok

We do all types of the interior designing, decoration & furnishing.

Pamiatkový výskum

Our creative 3D artists are always ready to translate your designs

Špecializované reštaurátorské práce

We are master of renovation & innovation of existing any kind of rooms

Výroba exaktných kópií pamiatok a historických prvkov

We Do All Types Of 2D And 3D design Computerized Designs.

Obnova historických interiérov a vybavenia

Enforces & strengthens your brand identity by integrating rich experience

Novota Art

Služby v oblasti riadenia stavieb a reštaurovania kultúrnych pamiatok

Believes that such powerful design aesthetic can only stem from the right work ethic,'.
For a detailed list of our rates, please refer to our pricing page. You’ll find that we’re below what other business in the interior design industry charges, especially for smaller projects.
We are commonly asked this question; however, there is not an easy answer. Once a project begins, t is amazing how much can be accomplished in an hour on-site meeting
We believe that wall color (and lighting) is one of the most important aspects of a beautiful space; however, picking paint colors is a task that is more difficult than many would like to admit
We believe that wall color (and lighting) is one of the most important aspects of a beautiful space; however, picking paint colors is a task that is more difficult than many would like to admit
We believe that wall color (and lighting) is one of the most important aspects of a beautiful space; however, picking paint colors is a task that is more difficult than many would like to admit
We believe that wall color (and lighting) is one of the most important aspects of a beautiful space; however, picking paint colors is a task that is more difficult than many would like to admit