Aware of our planet

Responsible for the environment

NOVOTA ART understands the importance of protecting natural resources and chooses its FSC® certified suppliers on this basis. Our products are a sustainable and cost-effective solution, designed and manufactured to last for many years. We take every step to minimize the environmental impact of our operations. Natural materials such as wood and stone are a carbon neutral, natural and renewable resource that suits many structural applications but has tremendous aesthetic appeal.

NOVOTA ART brings the best of wood with our expertise and experience.Robíme všetky kroky, aby sme minimalizovali dopad našej prevádzky na životné prostredie. Prírodné materiály ako drevo a kameň sú uhlíkovo neutrálny, prírodný a obnoviteľný zdroj, ktorý vyhovuje mnohým konštrukčným aplikáciám, ale má obrovskú estetickú príťažlivosť. NOVOTA ART prináša to najlepšie z dreva s našimi odbornými znalosťami a praxou.