Palugyayov palác

2003

Palugyayov palác v Bratislave

Palugyayov palác v Bratislave zo 70. rokov 19. storočia bol obnovený v roku 2003 a získal Cenu STU Stavebnej fakulty v Bratislave. Priečelie paláca prezentuje po obnove čistý štýl eklektiky s prvkami novorenesancie. Národná kultúrna pamiatka.

Palác si dal postaviť bohatý podnikateľ s vínom Jakub Palugyay podľa projektu architekta Ignáca Feiglera ml.v eklektickom štýle. Hlavné krídlo so strednou poschodovou dominantou má po stranách prízemné krídla. Atiku zdobia terakotové alegorické figúry. Architektonický štít so sochami Bakchantiek má v strede funkčné hodiny. Palác bol koncipovaný ako predmestská vila v záhradách na dôležitej križovatke na predmestí, kde sa práve stavala železničná stanica. Z vily sa stalo rodové sídlo s obytným aj skladovo-výrobným charakterom. Obchod s vínom a šampanským prosperoval po celom svete.

Pamiatkový výskum fasády: NOVOTA ART a kol., 2001-2002

Realizácia

Predmetom komplexnej obnovy od firmy NOVOTA- ART bola rekonštrukcia degradovaného exteriéru architektúry, omietok a detailov na fasáde. Proces obnovy sa dotýkal prác z kameňa, omietok, umelého kameňa a odliatkov, sadrovej štuky, betónu a farebných náterových hmôt. Obnovený bol vstupný portál, profilované rímsy, polkruhové okenné rámovanie, dekoratívne reliéfy kvetín a ovocia, s dominantným motívom hrozna. Interiér vstupných priestorov a schodiska bol obnovený v zmysle pôvodného výrazu. Štukové medailóny s reliéfmi štyroch ročných boli reštaurované, chýbajúci reliéf s témou Zima bol vytvorený podľa nového návrhu. (O.Novotová). Na základe výskumu bola na fasáde obnovená aj pôvodná reprezentačná farebnosť novorenesancie v tóne zlatého okru a tmavej šedej. Na obnovu boli použité špičkové kvalitné materiály firiem BAYOSAN a KEIM, ktoré pre pamiatkové objekty v SR uviedla do praxe firma NOVOTA-ART.