2018

Budapešť, Lisznyai u. 27

Poschodová vila v exkluzívnej lokalite, s autentickými kópiami renesančných architektonických a dekoratívnych článkov. Súčasná rekonštrukcia , kamenné kópie špecializovanou CNC výrobou.

Poschodová vila v exkluzívnej lokalite „Slnečný vrch“ v Budapešti, bola postavená v roku 1927, pôvodne pre generálneho riaditeľa ústavu pre presnú mechaniku, podnikateľa F.Preisingera-Perényiho. Na samostatných podlažiach bol byt pre majiteľa a byt na prenájom, ktorý slúžil predovšetkým pre konzuláty a veľvyslancov. Projektantom vily bol architekt Béla Jánszky, významný autor početných honosných súkromných a verejných stavieb v Budapešti. Vila, ktorá interpretuje architektúru vrcholnej talianskej renesancie, má všetky charakteristické súčasti v tomto štýle: dispozíciu, balkóny, hlbokú vyhliadkovú loggiu s arkádou na stĺpoch, pilastre, portály a bohatý autentický arzenál figurálnych a dekoratívnych reliéfov.

Realizácia

Na projekte generálnej obnovy architektúry vily sa podieľa f. NOVOTA ART maximálnym podielom. Kamenné súčasti sú realizované z mramoru. Okrem dlhoročných skúseností s kamenárskymi postupmi spracovania firma disponuje 3D návrhárskym štúdiom, zabezpečuje celý proces od skenovania originálov, ich digitalizáciu až po samotnú výrobu. Proces CNC výroby dovoľuje realizovať absolútne precíznu kópiu predlôh, všetkých celkov a detailov, ako sú portály, stĺpy, profilované rímsy, rámy okien, sokle, balustrády, vlysy, ktoré nesú prekypujúce bohatstvo tvarov a dekoratívnych reliéfov v renesančnom štýle. Produkty sú ručne finalizované. Firma realizuje v zmysle projektu rekonštrukcie aj samotnú montáž a zapracovanie všetkých kamenných súčastí architektúry .