CNC výroba

Rezbárstvo

Cesta k výslednému dielu začína návrhom, v ktorom sa spája investorský zámer a ponuka riešenia zo štúdia našej firmy. Proces CNC výroby je spojený s ručným, umelecko-remeselným dopracovaním výsledného produktu.

cnc výroba

Rezbárstvo

Detail drevenej vyrezávanej konzoly s hlavou leva v štýle eklektiky po finalizácii. Odborná pripravenosť, skúsenosti v oblasti materiálov, historických remeselných a umeleckých techník zabezpečujú autentickosť.

Naše obrábacie 5 osé centrum ponúka možnosti výroby detailných sochárskych tvarov. Vyrábame exaktné kópie historických prvkov aj nové moderné a konštrukčné diely z 3D modelov.

CNC výrobný program umožňuje dokonalý výsledok podľa 3D modelu.