Tag: Cestujeme

Cestujeme

Sme na výstave

Bez výstav to nejde. Pravidelne sa zúčastňujeme odborných výstav a seminárov v oblasti stavebníctva a reštaurovania, doma aj v zahraničí.