MVRDV | Stedelijk Museum Schiedam

Múzeum moderného umenia, ktoré sídli v historickej budove, premenilo svoju centrálnu neoklasicistickú kaplnku na vstupnú časť, obchod a kaviareň. Premena pridáva vizuálne jasný prvok, červenú policu, ktorá obsahuje všetok nový program a zaobchádza s historickou štruktúrou s rešpektom.

V roku 2006 prešlo múzeum rekonštrukciou, ktorá premiestnila hlavný vchod do suterénu, schodisko vedúce do recepcie sa ukázalo ako ťažko nájditeľné. Ústredný prvok múzea, neoklasicistická kaplnka Giudiciovcov, ležala zanedbaná a chýbala jej dobrá akustická kvalita.

Návrh MVRDV zjednocuje všetok požadovaný program v sérii veľkých knižných regálov, obsahuje recepciu, šatník, múzejný obchod, kaviarenský pult a rôzne prezentačné priestory pre umenie a výrobky na predaj. Kaplnku postavil v roku 1787 Ján Giudici ako duchovné centrum penziónu pre chudobných starých a chorých ľudí s triezvym, sivastým interiérom. Jasná červená farba bola zvolená tak, aby pôsobila ako hrejivý prvok, vytvárala jasný kontrast medzi starým a novým a vzdávala úctu niekdajšej sakrálnej funkcii priestoru.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp