The Minton / DP Architects

The Minton, dokončený v roku 2014, pozostáva z desiatich 15-poschodových a ôsmich 17-poschodových bytových domov s celkovým počtom 1 145 jednotiek vrátane 24 jednotiek penthousov. Napriek svojej veľkosti je stavba príkladom jedinečného konceptu výškového bývania, postaveného na kreatívnej interpretácii krajiny a poskytovaní diferencovanej občianskej vybavenosti. Všetky bloky sú orientované v severojužnom smere v troch lineárnych radoch, medzi blokmi sú zachované dostatočné priestory.

Návrh plne využíva topografiu lokality pri využívaní otvorených priestorov a terénnych úprav na vytvorenie výrazne odlišných zážitkov, ktoré uľahčujú mosty a nebeské terasy spájajúce bloky. Na dvoch z troch nebeských terás sa nachádzajú kúpeľné zariadenia pre obyvateľov, zatiaľ čo tretia slúži ako upravená terasa spojená s mostom, ktorý spája rôzne úrovne v tejto zástavbe.

Na rozdiel od staršej zástavby poskytuje The Minton nielen základné vybavenie, ale oveľa širšiu ponuku, ktorá je atraktívne zasadená do dômyselne navrhnutej krajiny. Návrh odráža čoraz sofistikovanejšie požiadavky moderného majiteľa domu a predáva balík životného štýlu pre celú rodinu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp