Prekračovanie hraníc: NEXT 8.0

Computational Design: NEXT je futuristické podujatie, ktoré predstavuje potenciál a príležitosti počítačového myslenia, aby pomohlo pri zmene myslenia smerom k hľadaniu lepších riešení tým, že sa najprv vrátime o krok späť a analyzujeme všetky naše nástroje a technológie.

Computational Design: NEXT 8.0, dvojdňová online konferencia s priekopníckymi architektmi a dizajnérmi z rôznych odborov, sa konala 5. a 6. marca 2022. Vďaka rôznym rečníkom a prednášateľom, ktorí predstavili svoje pokrokové prístupy na prekračovanie hraníc navrhovania, sa konferencia zaoberala najpálčivejšími témami v oblasti parametrického a výpočtového navrhovania.

Vďaka spolupráci ParametricArchitecture (PA) a DesignMorphine otvorila konferencia CD Next 8.0 študentom a mladým architektom dvere, aby sa posunuli v chápaní týchto čoraz viac súvisiacich otázok. Môžete sa zaregistrovať a pozrieť si záznam celej konferencie Computational Design: NEXT 8.0 kliknutím sem.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp