Kerfonic Wall | Autodesk Gallery

Kerfonic Wall v galérii Autodesku predstavuje nový prístup k integrácii geometrie, materiálu a akustiky.

Kerfonic Wall je stálym umeleckým dielom v galérii Autodesk v San Franciscu. Viac ako 54 na mieru vyrezaných preglejkových krabíc bolo nepravidelne rozmiestnených po celej stene a slúžia ako rámy pre hyperboloidné panely. Na výrobu takýchto panelov sa použili ploché preglejky. Tie sa pomocou súboru obrubníkov premenili na dvojito zakrivené voľné plochy s rôznym stupňom flexibility.

Ako dokázalo akustické testovanie na mieste pred a po výstavbe steny, Použitím panelov ako nového absorpčného materiálu a buniek na rozptýlenie zvuku sa zlepšil zvukový zážitok z galérie. Akustická stimulácia a fyzická kontrola preukázali vzájomnú závislosť vzoru, šírky a množstva otvorov, zakrivenia a hĺbky povrchu, hĺbky vzduchovej dutiny pod týmto povrchom a konečného akustického výkonu.

Vytvorenie vlastných parametrických skriptov bolo rozhodujúce pre vytvorenie výrobných súborov potrebných na výrobu komponentov buniek, spojov a dištančných prvkov. Keďže každý panel s hyperboloidným prierezom má jedinečnú veľkosť, hĺbku a uhol, na prevod týchto povrchov na 2D rovinné listy na rezanie laserom sa použil parametrický model.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp