Jean Dubuffet: L’Hourloupe

Dubuffet vytvoril svoj prvý grafický projekt v roku 1944. Jeho zanietenie pre grafiku a jej možnosti v rôznych médiách predstavujú významný prínos k vzniku grafiky ako dôležitej oblasti umeleckej tvorby v desaťročiach po druhej svetovej vojne.

“L’Hourloupe je slovo, ktorého vynález bol založený na jeho zvuku. Vo francúzštine tieto zvuky naznačujú nejaký zázračný alebo groteskný predmet či bytosť a zároveň evokujú niečo duniace a hrozivé s tragickým podtónom.”

Jeho experimenty v oblasti litografie spojili jeho nadšenie z vnášania netradičných materiálov (piesok, zemina, látka) do maľby s grafikou a viedli k inováciám v tejto oblasti. Diela vystavené v tejto prezentácii sú sieťotlače – metóda dokonale vhodná na vykreslenie čistej línie jeho cyklu L’Hourloupe.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp