ESET Campus

Nový ESET Campus s rozlohou 55 000 m2 – technologická štvrť navrhnutá spoločnosťami BIG, Inflow, Pantograph, BuroHappold a ARUP – vytvorí v srdci Európy silný ekosystém kybernetickej bezpečnosti, umelej inteligencie a inovácií založený na elektrickej energii.

Kampus sa nachádza v bratislavskej Patrónke a nahrádza bývalú vojenskú nemocnicu medzi Karpatmi a centrom Bratislavy. Ako víťazný návrh celosvetovej dizajnérskej súťaže bola spoločnosť BIG v roku 2019 vybraná za architekta, aby navrhla kreatívne, ekologické a kolaboratívne centrum, v ktorom sa realizujú odvážne riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Očakáva sa, že areál sa začne stavať v roku 2024 a jeho otvorenie je plánované na rok 2027.

Rozprestierajúci sa na zalesnenom prírodnom pozemku len 10 minút od centra mesta, kampus pozostáva z 12 jednotlivých budov rôznej veľkosti a využitia usporiadaných okolo centrálneho nádvoria. Budovy na vonkajšom obvode budú určené pre verejnosť, zatiaľ čo štyri z budov situovaných vo vnútri areálu budú domovom pre 1 500 zamestnancov spoločnosti ESET – s potenciálom rozšírenia až na 2 400 zamestnancov. Návrh spoločnosti BIG pre novú štvrť kopíruje priestorovú hierarchiu prírody – nízky a široký obvod spoločných verejných priestorov je ľahko prístupný pre všetkých, čo umožňuje rozkvet verejného života v sieti ulíc. Na vyššom vrchole architektonickej “hory” pripomínajúcej neďaleké Karpaty sídli firma ESET, ktorá poskytuje tímom spoločnosti inovatívne zázemie pri zachovaní súkromia.

Namiesto jedného hermetického celku sme areál ESET-u rozpustili do mestskej dediny vzájomne prepojených budov, rámujúcich verejné cesty a mestské námestia,” hovorí Bjarke Ingels, zakladateľ a kreatívny riaditeľ skupiny BIG-Bjarke Ingels. “Rôznorodý zhluk jednotlivých pavilónov zjednocujú zvlnené solárne strechy – vytvárajú jedinú siluetu vystupujúcu zo zalesneného parku ako umelý doplnok pohoria Malé Karpaty. Spolu s priľahlou univerzitou má ESET Campus podnietiť vznik novej bratislavskej inovačnej štvrte.

Na severozápadnej strane sa areál otvára do parku – poskytuje ochranu pred rušnou hlavnou ulicou aj železnicou a spája divokú prírodu Karpát s mestom. Park, zasadený do existujúcej prírodnej krajiny, je vyplnený verejnými priestormi na rekreáciu, interakciu a oddych a zároveň zvyšuje miestnu biodiverzitu a vytvára ohniská vhodné na prácu pod holým nebom.

Areál bude poháňaný výlučne elektrickou energiou, pričom sa bude spoliehať na obnoviteľné zdroje – vrátane fotovoltaického zastrešenia – ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľa areálu s negatívnymi emisiami oxidu uhličitého. V exteriéri ESET-u sa využije drevo a sklo, ktoré pomôžu vytvoriť vysokoúčinný fasádny systém; balkóny poskytnú ďalšie vonkajšie priestory a tienenie a zároveň zabezpečia prirodzenú ventiláciu s cieľom maximalizovať energetickú účinnosť kampusu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp