Budova súdu v Halle

Budova súdu v Halle bola postavená v rokoch 1901 až 1905 ako mohutná štvorposchodová budova, ktorá dominuje panoráme mesta. V interiéri aj exteriéri sa nachádza množstvo stavebných ornamentov v neskorogotickom a ranorenesančnom štýle. Hlavné schodisko je navrhnuté ako strmá klenutá hala s kupolou. Táto pamiatka je jedným z najprepracovanejších a architektonicky najvýznamnejších justičných palácov vilhelmínskeho obdobia. Zároveň je súčasťou mestskej pamiatkovej zóny. Komplex budov bol pôvodne postavený ako občiansky súd, v súčasnosti sa využíva ako okresný súd.

V koordinácii s orgánmi pamiatkovej ochrany boli časti budovy a fasáda v posledných rokoch už zrekonštruované – tieto opatrenia boli zohľadnené pri ďalších krokoch obnovy. Hlavným cieľom pamiatkovej ochrany bolo obnoviť vzhľad budovy zvonku a vo vybraných oblastiach zvnútra. Na jednej strane sa zamerali na obnovu fasád, okien a dverí, ako aj vybraných verejne prístupných priestorov, najmä vstupného priestoru a hlavného schodiska, schodísk, chodieb a niektorých výsluchových miestností.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp