Heatherwick Studio | Bombay Sapphire Distillery

Hlavný plán štúdia Heatherwick bolo vytvorenie dvoch nových skleníkov na pestovanie vzoriek 10 exotických druhov rastlín používaných v procese destilácie Bombay Sapphire.

Tieto skleníky, z ktorých jeden obsahuje vlhké tropické prostredie a druhý suché mierne stredomorské podnebie, vychádzajú zo severnej budovy destilačného zariadenia a nachádzajú sa vo vodách rozšírenej rieky. Spojenie s destilačným domom umožňuje recyklovať odpadové teplo z destilačného procesu na udržanie teplého podnebia pre rozkvet rastlinných druhov. Fluidná geometria týchto nových sklenených budov bola ovplyvnená nedávnym pokrokom v technológii skla a bohatým dedičstvom britských botanických skleníkov.

Rieka sa stala ústredným organizačným prvkom, ktorý dáva zmysel komplexnému miestu a tejto kumulácii zariadení. Rieka bola rozšírená a jej brehy boli otvorené a vysadené s cieľom premeniť ju na trasu, ktorá priťahuje návštevníkov cez areál na novo vymedzené nádvorie v jeho strede, obklopené historickými budovami. Aby sa voda opäť stala viditeľnou a hodnotnou, rieka nadobudla viac ako dvojnásobok svojej pôvodnej šírky a jej brehy boli upravené vysadenými brehovými porastmi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp