Benediktínske opátstvo Admont

Benediktínske opátstvo Admont je najstarší existujúci kláštor v Štajersku. Založil ho v roku 1074 salzburský arcibiskup Gebhard na základe odporúčania svätého Hemma z Gurku. Prví mnísi pochádzali zo Svätého Petra v Salzburgu.

Po nepokojoch v súvislosti so sporom o investitúru Admont rýchlo získal na význame a stal sa jedným z najdôležitejších mníšskych centier v juhonemeckom a rakúskom priestore. V priebehu Hirsauerovej reformy bolo v Admonte reformovaných 25 opátstiev. Aj vďaka svojej významnej spisovateľskej škole sa Admont v stredoveku povýšil na kultúrne a duchovné centrum. Okolo roku 1120 bol ku kláštoru pripojený ženský kláštor podľa benediktínskej reguly. Mníšky si získali povesť vďaka vysokej úrovni vzdelávania a literárnej činnosti. Existencia kláštora však zanikla v období reformácie.

V roku 1644 bola pri kláštore založená stredná škola. V 17. storočí prekvitala aj škola pre vyšívanie, ktorú viedol brat Benno Haan a ktorá vytvorila úchvatnú zbierku nádherných barokových liturgických textílií. V rámci početných stavebných aktivít v období baroka začal v roku 1735 architekt Gotthard Hayberger s rozsiahlou prestavbou opátstva, v ktorej neskôr pokračoval Joseph Hueber.

V roku 1865 zachvátil takmer celý kláštor s výnimkou knižnice požiar. V rokoch nasledujúcich po tejto katastrofe bol kláštor zrekonštruovaný len čiastočne. Kostol opátstva, ako ho môžeme vidieť dnes, bol postavený na základoch starého kostola a je prvou neogotickou sakrálnou stavbou v Rakúsku.

Počas hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia mohol kláštor zabezpečiť svoju existenciu len predajom vzácnych umeleckých pokladov. Po vyvlastnení nacistickým režimom v roku 1939 sa mnísi do kláštora vrátili v roku 1945.

Dnes je kláštor duchovným, kultúrnym a hospodárskym centrom medzinárodného významu. Kláštor má na starosti 26 farností, prevádzkuje domov dôchodcov a strednú školu s približne 700 študentmi. Podniky opátstva v súčasnosti zamestnávajú približne 500 ľudí. Hlavnou kultúrnou atrakciou opátstva je jeho baroková knižnica.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp