Cena Baumit

Stavebný Oscar – cena Baumit pre Novota Art

Cena Baumit – sošku povestného Stavebného Oscara si v kategórii Top firma v sanácií budov na Slovensku odnášame vďaka nepretržitej, rekonštrukcii a reštaurovaniu  historických budov. Okrem hlavnej ceny sme dostali aj dalšie ocenenia od Baumit-u.

Sme na výstave

Bez výstav to nejde.

Pravidelne sa zúčastňujeme odborných výstav a seminárov v oblasti stavebníctva a reštaurovania, doma aj v zahraničí. 

Jašteričky

Niečo pre zamilovaných.

Jašteričky sú novovytvorený okopník, umiestnený na pôvodne gotickej budove fary na Kapitulskej ulici v Bratislave. Svojim dokonalým prevedenim zmiatol aj niektorých pamiatkárov, mysleli si, že ide o pôvodný gotický prvok.