3D skenovanie a obnova kultúrneho dedičstva

Používanie 3D skenerov je v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva bežnou praxou. Pomocou tejto technológie možno účinne oživiť osamelé sochy, sochárske skupiny a ornamenty budov. Hoci 3D skenery boli primárne vyvinuté pre potreby metrológie, dnešných inžinierov neprekvapí, keď sa od nich vyžaduje práca aj mimo tejto oblasti.

V lete 2020 sa starosta mesta Heves obrátil na maďarského distribútora spoločnosti Creaform, spoločnosť Werth Magyarország Kft, a požiadal ju o pomoc pri zachovaní architektonického dedičstva mesta. Spoločnosť zdieľa spoločné hodnoty, ako napríklad dôležitosť ochrany historických budov. Preto s radosťou prijali nezvyčajnú úlohu 3D skenovania jednej z najkrajších budov v meste, výzdoby kaštieľa Halász, pred jeho kompletnou rekonštrukciou.

Kaštieľ Halász v Heveši

Mesto Heves sa nachádza v severnej časti Maďarska a je štvrtým najväčším sídlom župy s desaťtisíc obyvateľmi. Jeho história siaha do obdobia maďarského dobývania, hoci prvá písomná zmienka pochádza z 13. storočia. Väčšina šľachtických obydlí však bola postavená v 19. storočí. Tieto budovy určujú vzhľad a štruktúru mesta.

Mesto vždy vynakladalo veľké úsilie na zachovanie svojho architektonického dedičstva, vrátane kaštieľa Halász, ktorého kompletná rekonštrukcia sa začala v roku 2020 a dokončenie sa očakáva v prvej polovici roka 2021. Počas tejto obnovy použili inžinieri zo spoločnosti Werth Magyarország Kft. 3D skenovanie.

Zachovanie prostredníctvom digitalizácie

Na obnovu tejto historickej budovy bolo nevyhnutné najprv naskenovať celú zbierku ornamentov. Cieľom bolo vytvoriť 3D modely a sprístupniť tieto artefakty v digitálnej podobe, čím sa zabezpečilo, že ich bude možné s maximálnou presnosťou doplniť, dokonca aj reprodukovať alebo obnoviť.

V rámci procesu renovácie si reštaurovanie ornamentov budovy vyžadovalo všetky dostupné údaje zo skenov, ako napríklad mračno bodov a textúry. Tieto mimoriadne presné údaje sa neskôr môžu použiť na 3D tlač alebo vytvorenie foriem. Vďaka tomu sa poškodené, neúplné tvary dajú vyplniť alebo nahradiť s maximálnou presnosťou, bez toho, aby došlo k ich zničeniu.

Na ilustráciu tohto procesu uvádzame niekoľko obrázkov, ktoré, aj keď len približne, ukazujú efektívnosť a účinnosť riešení 3D skenovania spoločnosti Creaform.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp