Návrh a celkové riešenia pre obchodné priestory

Obchod ako galéria

Návrh a celkové riešenia pre obchodné priestory

Prezentačný priestor vytvára kontext

Atmosféru, ideu a štýl, ktorú si kupujeme zároveň s tovarom, nasávame už v obchodnom dome. Je to magický okamih stotožnenia sa s daným produktom. Vytvárame komplexné riešenia reagujúce práve na dané hodnoty, ktoré ten ktorý tovar predstavuje.

Návrh a celkové riešenia pre obchodné priestory

Reštauračné priestory, bary, tematické priestory